Glioblastoma multiforme: príznaky, liečba a prežitie

Glioblastoma multiforme je typ rakoviny mozgu v skupine gliómov, pretože postihuje špecifickú skupinu buniek nazývaných „gliové bunky“, ktoré pomáhajú pri skladbe mozgu a pri funkciách neurónov. Je to zriedkavý typ rakoviny a vo väčšine prípadov je sporadický. Je častejší u ľudí, ktorí boli predtým vystavení ionizujúcemu žiareniu.

Jedná sa o typ agresívneho nádoru klasifikovaného ako IV. Stupeň, ktorý má veľkú schopnosť infiltrovať a rásť pozdĺž mozgového tkaniva a môže spôsobiť napríklad bolesti hlavy, zvracanie alebo záchvaty.

Liečba spočíva v úplnom odstránení nádoru súbežne s rádioterapiou a chemoterapiou, avšak pre jeho agresivitu a rýchly rast je ťažké vyliečiť túto rakovinu, ktorá má priemerné prežitie 14 mesiacov, čo nie je to pravidlom a líši sa to podľa závažnosti, veľkosti a umiestnenia nádoru, okrem klinických stavov pacienta.

Je potrebné pripomenúť, že medicína čoraz viac pokročila v hľadaní liečebných postupov na zvýšenie prežitia aj na zlepšenie kvality života ľudí s touto rakovinou.

Glioblastoma multiforme: príznaky, liečba a prežitie

Hlavné príznaky

Aj keď je multiformný glioblastóm zriedkavý, je najčastejšou príčinou malígnych mozgových nádorov mozgového pôvodu a je častejší u ľudí starších ako 45 rokov. Príznaky sú v rozsahu od miernych až po závažné, v závislosti od vašej polohy v mozgu a veľkosti. Medzi najčastejšie príznaky patrí:

 • Bolesť hlavy;
 • Zmeny motorických schopností, ako je strata sily alebo zmeny chôdze;
 • Vizuálne zmeny;
 • Poruchy reči;
 • Kognitívne ťažkosti, ako je uvažovanie alebo pozornosť;
 • Zmeny osobnosti, napríklad apatia alebo vyhýbanie sa spoločnosti;
 • Vracanie;
 • Kŕčové záchvaty.

Keď ochorenie dosiahne pokročilejšie alebo terminálne štádiá, príznaky sa môžu zosilniť a narušiť schopnosť vykonávať každodenné činnosti a starostlivosť.

Za prítomnosti príznakov, ktoré poukazujú na túto rakovinu, môže lekár nariadiť vyšetrenia mozgu, ako je vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré vizualizuje nádor. Potvrdenie sa však vykoná až po biopsii a analýze malého kúska nádorového tkaniva.

Glioblastoma multiforme: príznaky, liečba a prežitie

Ako sa liečba vykonáva

Liečba multiformného glioblastómu by sa mala vykonať čo najskôr po stanovení diagnózy pod dohľadom onkológa a neurológa a vykonáva sa:

 1. Chirurgia : spočíva v odstránení všetkého viditeľného nádoru pri vyšetrení obrazu, pričom je prvou fázou liečby vyhýbanie sa opusteniu poškodených tkanív;
 2. Rádioterapia : ktorá sa vykonáva emisiou žiarenia v snahe eliminovať zostávajúce nádorové bunky v mozgu;
 3. Chemoterapia : vykonáva sa v spojení s rádioterapiou, čím sa zvyšuje jej účinnosť. Najbežnejšie používanou chemoterapiou je Temozolomid, ktorý je schopný spomaliť progresiu ochorenia. Zistite, čo to je a ako sa vyrovnať s vedľajšími účinkami chemoterapie.

Okrem toho sa na zmiernenie niektorých príznakov ochorenia môže použiť užívanie liekov, ako sú kortikosteroidy alebo antikonvulzíva.

Pretože ide o veľmi agresívny nádor, liečba je zložitá a väčšinou sa objavuje opakovane, čo sťažuje pravdepodobnosť vyliečenia. Preto musia byť rozhodnutia o liečbe individualizované pre každý prípad s prihliadnutím na klinický stav alebo existenciu predchádzajúcej liečby a kvalita života pacienta by mala byť vždy uprednostňovaná.

Je tiež dôležité pamätať na to, že sa hľadali nové lieky na zlepšenie účinnosti liečby glioblastómom, ako je génová terapia, imunoterapia a molekulárne terapie, s cieľom lepšie dosiahnuť nádor a uľahčiť zotavenie.