Svalový systém: čo to je, klasifikácia svalov a typy

Svalový systém zodpovedá množine svalov nachádzajúcich sa v tele, ktoré umožňujú vykonávanie pohybov, ako aj záruke držania tela, stabilizácie a podpory tela. Svaly sú tvorené súborom svalových vlákien, myofibrilami, ktoré sú usporiadané do zväzkov a obklopené tkanivom.

Svaly sú schopné vykonávať pohyb kontrakcie a relaxácie, a práve to uprednostňuje výkon denných pohybov, ako sú chôdza, beh, skákanie, sedenie, okrem iných, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie tela, napríklad kruhové pohyby. krvi, dýchať a tráviť.

Svalový systém: čo to je, klasifikácia svalov a typy

Klasifikácia svalov

Svaly je možné didakticky klasifikovať podľa ich štruktúry, funkcie a kontrakčných charakteristík. Podľa ich kontrakčných charakteristík môžu byť svaly:

  • Dobrovoľníci , keď je ich kontrakcia koordinovaná nervovým systémom, ktorý je ovplyvnený túžbou človeka;
  • Mimovoľné , pri ktorých kontrakcia a relaxácia svalu nezávisia od vôle človeka, a to pravidelne, napríklad v prípade srdcového svalu a svalu prítomného v čreve, ktoré umožňujú napríklad peristaltické pohyby.

Podľa funkcie ich možno rozdeliť na:

  • Agonisti , ktorí sa zmluvne uzatvárajú s cieľom generovať pohyb;
  • Synergisti , ktorí sa kontraktujú rovnakým smerom ako agonisti, pomáhajú produkovať hnutie;
  • Antagonisti , ktorí sú proti požadovanému pohybu, to znamená, že zatiaľ čo agonistické svaly generujú kontrakčný pohyb, antagonisti podporujú relaxáciu a postupné naťahovanie svalu, čo umožňuje koordinovaný pohyb.

Podľa štrukturálnych charakteristík možno svaly klasifikovať ako hladké, kostrové a srdcové. Tieto svaly pôsobia priamo spojené s nervovým systémom, aby umožnili pohyb správnym a koordinovaným spôsobom.

Typy svalov

Podľa štruktúry možno svalové tkanivo rozdeliť do troch rôznych typov:

1. Srdcový sval

Srdcový sval, tiež nazývaný myokard, je sval, ktorý pokrýva srdce a umožňuje pohyby tohto orgánu, čím podporuje transport krvi a kyslíka do ďalších orgánov a tkanív tela a udržuje správnu funkciu tela.

Tento sval je klasifikovaný ako nedobrovoľný, pretože jeho funkcia sa vykonáva bez ohľadu na želanie osoby. Okrem toho má pruhovanie, ktoré sa dá nazvať aj srdcové striatum, a pozostáva z predĺžených a rozvetvených buniek, ktoré sa energicky a rytmicky sťahujú.

2. Hladký sval

Tento typ svalu má mimovoľné a pomalé sťahy a možno ho nájsť v stene dutých orgánov, ako sú napríklad tráviaci systém, močový mechúr a tepny. Na rozdiel od srdcového svalu nemá tento sval žiadne pruhy, a preto sa nazýva hladký.

3. Kostrový sval

Kostrový sval je tiež typ priečne pruhovaného svalu, avšak na rozdiel od iných druhov svalu má dobrovoľnú kontrakciu, to znamená, aby došlo k pohybu, musí človek dať tento signál, aby sa sval stiahol. Tento typ svalu je pripevnený ku kostiam cez šľachy, čo umožňuje napríklad pohyb svalov paže, nôh a rúk.