Choroba šialených kráv u ľudí: prenos a príznaky

Choroba šialených kráv u ľudí, vedecky známa ako Creutzfeldt-Jakobova choroba, sa môže vyvinúť tromi rôznymi spôsobmi: sporadická forma, ktorá je najbežnejšou a neznámou príčinou, dedičná, ktorá sa vyskytuje v dôsledku mutácie získaného génu, ktorý môže byť dôsledkom kontaktu alebo požitia kontaminovaného hovädzieho mäsa alebo transplantácií kontaminovaných tkanív.

Toto ochorenie nie je možné vyliečiť, pretože je spôsobené priónmi, čo sú abnormálne bielkoviny, ktoré sa usadzujú v mozgu a vedú k postupnému vývoju definitívnych lézií, čo spôsobuje príznaky spoločné s demenciou, napríklad ťažkosti s myslením alebo rozprávaním.

Choroba šialených kráv u ľudí: prenos a príznaky

Aj keď k forme nákazy môže dôjsť požitím kontaminovaného mäsa, pôvod problému môžu mať aj ďalšie príčiny, napríklad:

 • Transplantácia rohovky alebo kontaminovanej kože;
 • Používanie kontaminovaných nástrojov pri chirurgických zákrokoch;
 • Nedostatočná implantácia mozgových elektród;
 • Injekcie kontaminovaných rastových hormónov.

Tieto situácie sú však mimoriadne zriedkavé, pretože moderné techniky výrazne znižujú riziko použitia kontaminovaných látok alebo materiálov, a to nielen v dôsledku choroby šialených kráv, ale aj iných závažných chorôb, ako je napríklad AIDS alebo tetanus.

Existujú tiež záznamy o ľuďoch, ktorí sa nakazili týmto ochorením po transfúzii krvi v 80. rokoch, a preto nemôžu všetci ľudia, ktorí niekedy v živote dostali krv, krv darovať, pretože mohli byť infikovaní aj keď sa u nich nikdy neprejavili príznaky.

Hlavné príznaky a spôsob identifikácie

Jedným z prvých príznakov, ktoré sa prejavujú pri tomto ochorení, je strata pamäti. Okrem toho je tiež bežné, že:

 • Ťažkosti s rozprávaním;
 • Strata schopnosti myslieť;
 • Strata schopnosti vykonávať koordinované pohyby;
 • Ťažkosti s chôdzou;
 • Neustále chvenie;
 • Rozmazané videnie;
 • Nespavosť;
 • Zmeny osobnosti.

Tieto príznaky sa zvyčajne objavia 6 až 12 rokov po kontaminácii a veľmi často sa mýlia s demenciou. Neexistujú žiadne špecifické testy, ktoré by dokázali identifikovať chorobu šialených kráv a diagnóza sa stanovuje na základe prezentovaných symptómov, najmä ak je v rovnakom regióne viac podozrivých prípadov.

Okrem toho, aby sa vylúčili ďalšie choroby, lekár môže naznačiť vykonanie elektroencefalogramu a analýzu mozgovomiechového moku. Jediným spôsobom, ako potvrdiť diagnózu, je biopsia alebo pitva mozgu. V prípade biopsie však ide o postup, ktorý môže pre osobu predstavovať nebezpečenstvo vzhľadom na oblasť, z ktorej je potrebné odobrať vzorku, a môže dokonca existuje riziko získania falošne negatívneho výsledku.

Možné komplikácie

Vývoj choroby je rýchly, pretože od objavenia sa príznakov osoba zomiera v období od 6 mesiacov do jedného roka. S rozvojom ochorenia sa príznaky zhoršujú, čo vedie k postupnej strate schopností a je potrebné, aby bol človek pripútaný na lôžko a bol závislý na jedle a vykonávaní hygienickej starostlivosti.

Aj keď sa týmto komplikáciám nemožno vyhnúť, pretože neexistuje žiadna liečba, odporúča sa, aby pacienta sprevádzal psychiater, pretože existujú lieky, ktoré môžu pomôcť oddialiť vývoj ochorenia.