Zloženie Popolušky na dobrú noc jeho účinky na telo

Dobrú noc Popoluška je puč uskutočňovaný na večierkoch a v nočných kluboch, ktorý spočíva v pridaní látok, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém a zanechávajú osobu dezorientovanú, bez zábran a nevedomú o svojich činoch. Medzi najpoužívanejšie látky v tomto podvode patria:

  • Flunitrazepam , čo je liek zodpovedný za navodenie spánku niekoľko minút po požití;
  • Kyselina gama-hydroxymaslová (GHB) , ktorá môže znížiť úroveň vedomia človeka;
  • Ketamín , ktorý je anestetikom a tlmí bolesť.

Tieto lieky, keď sa rozpustia v nápoji, nemožno identifikovať, a preto človek pije, bez toho, aby si to uvedomoval. O niekoľko minút neskôr sa začnú prejavovať účinky a človek si nebude vedomý svojich činov.

Zloženie Popolušky na dobrú noc jeho účinky na telo

Účinky Popolušky na dobrú noc

Účinky Popolušky na dobrú noc sa môžu líšiť v závislosti od použitých liekov, od dávky, v ktorej boli do nápoja vložené, a od tela obete. Po pití môže postihnutý spravidla mať:

  • Znížená schopnosť uvažovať;
  • Znížené reflexy;
  • Strata svalovej sily;
  • Menej pozornosti;
  • Nedostatočné rozlíšenie toho, čo je správne alebo nesprávne;
  • Strata vedomia o tom, čo hovoríte alebo hovoríte.

Osoba navyše upadne do hlbokého spánku a môže spať 12 až 24 hodín a nemôže si pamätať, čo sa stalo po pití.

Ako to funguje

Pôsobenie liekov umiestnených do nápoja začína niekoľko minút po požití a pôsobí priamo na centrálny nervový systém, čím sa znižuje jeho aktivita, čo spôsobuje, že človek veľmi dobre nechápe, čo sa deje. Účinok liekov závisí od umiestneného množstva a od reakcie tela človeka. Čím vyššia je dávka, tým silnejší je jej účinok a účinok, ktorý môže mať za následok zastavenie srdca alebo dýchania obete.

Pri tomto puči sa používa alkohol, aby sa zosilnil účinok drog a maskoval sa puč, pretože človek stráca zábrany a nedokáže rozoznať, čo je správne a čo zlé, a začne konať, akoby bol opitý.

Ako sa vyhnúť Popoluške na dobrú noc 

Najefektívnejším spôsobom, ako sa vyhnúť podvádzaniu na Popolušku na dobrú noc, je neakceptovať nápoje ponúkané cudzincami na večierkoch, v baroch a kluboch, pretože tieto nápoje môžu obsahovať drogy, ktoré sa pri podvode používajú. Okrem toho sa odporúča, aby ste si vždy uvedomovali svoj vlastný nápojový pohár, aby ste zabránili pridávaniu látok v okamihu rozptýlenia.

Ďalšou možnosťou, ako sa vyhnúť úderu, je časté prostredie vždy sprevádzané blízkymi priateľmi, pretože tak je ľahšie sa chrániť a vyhnúť sa úderu.