Je fajčenie škodlivé pre vaše zdravie?

Dym je stratégia, ktorú vláda našla na potlačenie komárov. Spočíva v prejazde autom, ktoré emituje „oblak“ dymu s nízkymi dávkami pesticídov, ktoré umožňujú eliminovať väčšinu dospelých komárov prítomných v regióne. Ide teda o techniku ​​široko používanú počas epidemických období na elimináciu komárov a prevenciu prenosu chorôb, ako je dengue, Zika alebo Chikungunya.

Aj keď to nie je najbezpečnejší spôsob eliminácie komárov, je to veľmi rýchle, ľahké a účinné, čo z neho robí jednu z hlavných zbraní používaných proti komárom počas epidémií.

Dávka použitá v aplikácii je všeobecne bezpečná pre ľudské zdravie. Ak je však aplikácia veľmi častá, môže sa pesticíd hromadiť v tele a spôsobiť určité poškodenie nervového systému.

Zistite, ako môžete bezpečne a prirodzene eliminovať komáre.

Čo je Fumacê a čo robí pre zdravie

Aký pesticíd sa používa

V Brazílii je pesticídom používaným na postrek dymu malathion. Jedná sa o látku vyvinutú v laboratóriu, ktorá sa široko používa v poľnohospodárstve na prevenciu vývoja škodcov v plodinách.

Po nastriekaní zostane Malathion vo vzduchu až 30 minút, ale zostane na povrchoch a na zemi až niekoľko týždňov, pričom ho znehodnocuje slnko, vietor a dážď. Obdobie, v ktorom je potrebná väčšia starostlivosť, je teda počas prvých 30 minút, počas ktorých je možné pesticíd ľahko dýchať a dokonca sa dostať aj do krvi.

Aj keď sú dávky ešte nižšie, môže sa malatión stále konzumovať napríklad v potravinách alebo vo vode kontaminovaných pesticídmi.

Ako môže fajčenie ovplyvniť zdravie

Pretože je dym používaný v dlhých intervaloch, nepredstavuje zdravotné riziko, pretože použitá dávka malatiónu je veľmi nízka.

Ak sa však fajčenie používa bez kritérií, najmä súkromnými subjektmi, môže to viesť k akumulácii veľmi vysokej dávky v tele, čo môže spôsobiť zmeny, ako napríklad:

  • Ťažké dýchanie;
  • Pocit ťažkosti v hrudníku;
  • Zvracanie a hnačka;
  • Rozmazané videnie;
  • Bolesť hlavy;
  • Mdloby

Tieto príznaky vznikajú, pretože Malathion pôsobí priamo na centrálny nervový systém, ktorý inervuje všetky orgány v tele.

Ak sa tieto príznaky objavia po zasiahnutí dymom, je veľmi dôležité ihneď ísť do nemocnice, aby ste začali vhodnú liečbu a vyhli sa následkom.

Ako znížiť riziká vystavenia

Aby ste znížili pravdepodobnosť vystavenia vysokej dávke malathionu v dyme, sú tu určité preventívne opatrenia, ako napríklad:

  • Vyvarujte sa pobytu na miestach postreku 1 až 2 hodiny;
  • Ak sa vyskytuje dymový sprej, zostaňte v interiéri;
  • Umyte si ruky, odev a predmety, ktoré boli vystavené postreku, dobre;
  • Potraviny, ktoré sú uložené alebo rastú v oblastiach postriekaných dymom, pred varením dobre umyte.

Dym často aplikujú súkromné ​​subjekty bez starostlivosti o zdravie ľudí, a preto je veľmi dôležité okamžite informovať príslušné orgány.