Na čo slúži skúška Campimetry

Vizuálna kampimetria sa vykonáva tak, že pacient sedí a jeho tvár je prilepená k meraciemu zariadeniu, ktoré sa nazýva kampimeter a ktoré vyžaruje svetelné body na rôznych miestach a s rôznou intenzitou v zornom poli pacienta.

Počas testu je vyžarované svetlo v spodnej časti prístroja, takže pacient udržiava svoj zrak zameraný naň. Bude teda musieť aktivovať zvonček v ruke, pretože dokáže identifikovať nové svetelné body, ktoré sa objavia, ale bez pohybu očí do strán a hľadania svetla iba s periférnym videním.

Ako sa vykonáva vizuálna skúška kampimetrie

Starostlivosť počas skúšky

Pacienti, ktorí nosia kontaktné šošovky, si ich pri absolvovaní skúšky nemusia vyberať, musia si však vždy pamätať so sebou najnovší recept na okuliare.

Pacienti, ktorí sa liečia na glaukóm a užívajú liek pilokarpín, by mali navyše hovoriť s lekárom a požiadať o povolenie pozastaviť užívanie lieku 3 dni pred vykonaním kampimetrického testu.

Druhy kampimetrie

Existujú dva typy skúšok, manuálna a počítačová kampimetria, a hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že príručka je vyrobená z príkazov vyškoleného odborníka, zatiaľ čo počítačový test je riadený elektronickým zariadením.

Manuelská kampimetria je všeobecne indikovaná na identifikáciu problémov periférneho videnia a na hodnotenie pacientov s veľkou stratou zrakovej ostrosti, starších ľudí, detí alebo oslabených ľudí, ktorí majú ťažkosti s plnením príkazov prístroja.

Načo to je

Campimetria je skúška, ktorá hodnotí problémy so zrakom a oblasti bez videnia v zornom poli, ktoré indikujú, či v niektorej oblasti oka nie je slepota, aj keď si pacient problém nevšimne.

Používa sa teda na diagnostiku a sledovanie vývoja problémov, ako sú:

  • Glaukóm;
  • Choroby sietnice;
  • Problémy s optickým nervom, ako je papilém a papillitída;
  • Neurologické problémy, ako je mŕtvica a nádory;
  • Bolesť v očiach;
  • Intoxikácia liekom.

Okrem toho táto skúška analyzuje aj veľkosť zorného poľa snímaného pacientom a pomáha odhaliť problémy s periférnym videním, ktoré sú stranami zorného poľa.

Informácie o identifikácii problémov so zrakom nájdete na tejto stránke:

  • Ako zistiť, či mám glaukóm
  • Očné vyšetrenie